Jonggidsenleiding

Info en vragen: jogileiding@gidsensintkatrien.be 

Bedeesde Frankolijn
Hanne Van Engeland

Amicale Sneeuwstormvogel
Emma Op de Beeck

Galante Barry
Lien Cluyts

Gelijkmoedige Azara
Nathalie Minnekens

Verrijkende Schollevaar
Jolien Scheers

Jolijtige Berner Sennen
Ruth Huber

   

Opgetogen Mangoest

Merel Vanderkerkhove