Jonggidsenleiding

Info en vragen: jogileiding@gidsensintkatrien.be 

Toegewijde Cavia
Lore Van Eester

Bereidwillige Goendi 
Lise Happaerts 

Ingenieuze Saterhoen
Elena Alanes Odeja

Aanstekelijke Toerako 
Mirte Vanderbist 

Assertieve Tsjik-Tsjak
Julie Wauters 

Lustige Labrador 
Ade Govaers

   

Vinnige Gazelle
Dien Van den Eynde

Gelijkmoedige Azara
Nathalie Minnekens